Застраховка Welcome to Transera Logistic

С цел подсигуряване на индивидуална застраховка на Вашите стоки, избрахме силен партньор с много представителства в Европа. Редовното обучение на нашите транспортни мениджъри Ви гарантира решаващо предимство в транспортната област.

Прехвърлете отговорността и задачите на обучените ни служители за неутрално изпълнение, организация на митническото оформяне, отделна транспортна застраховка или други проекти и се възползвайте от предимствата.