транспорт

транспорт Welcome to Transera Logistic

През годините на упорит труд успяхме да изградим ефективна транспортна мрежа от подбрани и проверени транспортни партньори.

Индивидуалната отговорност и способността за взимане на оптимални решения гарантират бьрзо развитие на транспортните процеси – преди и след извьршване на транспорта от нашите транспортни мениджьри.

С добрата организация на транспортите, упльтняването на камионите, каращи на крьг с минимални празни километри и комбинацията камион и влак, допринасяме за по – малкото замьрсяване на околната среда. В случай, че бихте искали да бьдете член от нашата транспортна мрежа, ще Ви информираме с удоволствие за предимствата.

hauliers-work-for-us