Izjava o privatnosti

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Cijenimo Vaše zanimanje za našu tvrtku. Zaštita osobnih podataka od posebne je važnosti za upravljanje TST Logistic GmbH. Načelno, korištenje internetskih stranica TST Logistic GmbH moguće je bez ikakvih naznaka osobnih podataka. Ako subjekt podataka želi koristiti posebne usluge tvrtke putem naše web stranice, obrada osobnih podataka može postati neophodna. Ako je obrada osobnih podataka neophodna i nema zakonske osnove za takvu obradu, općenito s naše strane tražimo suglasnost od subjekta podataka. 

Obrada osobnih podataka, kao što su ime, adresa, adresa e-pošte ili telefonski broj subjekta podataka uvijek je u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR) i sukladno specifičnim lokalnim propisima o zaštiti osobnih podataka primjenjivim za TST Logistic GmbH. Pomoću ove izjave o zaštiti osobnih podataka, naša tvrtka želi informirati javnost o prirodi, opsegu i svrsi osobnih podataka koje prikupljamo, upotrebljavamo i obrađujemo. Nadalje, subjekti podataka se putem ove izjave o zaštiti podataka obavještavaju o njihovim pravima. 

Kao voditelj obrade osobnih podataka tvrtka TST Logistic GmbH poduzela je brojne tehničke i organizacijske mjere kako bi se osigurala najoptimalnija moguća zaštita osobnih podataka obrađenih putem ove web stranice. Međutim, prijenosi podataka temeljeni na Internetu mogu načelno imati sigurnosne praznine, te apsolutna zaštita možda neće biti zajamčena. Iz tog razloga, svaki subjekt podataka ima pravo nam dostaviti osobne podatke putem alternativnih sredstava, npr. putem telefona. 

 1. Definicije pojmova

Izjava o zaštiti osobnih podataka TST Logistic GmbH temelji se na pojmovima koje koristi europsko zakonodavno i regulatorno tijelo kod donošenja Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR). Naša izjava o zaštiti osobnih podataka trebala bi biti čitljiva i razumljiva kako za širu javnost, tako i za naše klijente i poslovne partnere. Kako bismo to osigurali, želimo najprije objasniti terminologiju koja se koristi. 

U ovoj izjavi o zaštiti osobnih podataka koristimo, između ostalog, sljedeće pojmove: 

a) Osobni podaci

Osobni podaci podrazumijevaju sve podatke koji se odnose na identificiranu fizičku osobu ili na fizičku osobu koja se može identificirati (dalje “subjekt podataka”). Fizička osoba koja se može identificirati, izravno ili neizravno, posebice pozivanjem na identifikator kao što je ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, online identifikator ili jedna ili više oznaka specifičnih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili društveni identitet te fizičke osobe. 

b) subjekt podataka

Subjekt podataka je svaka identificirana fizička osoba ili fizička osoba koja se može identificirati, čije osobne podatke obrađuje voditelj obrade osobnih podataka. 

c) Obrada

Obrada je svaka radnja ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili skupovima osobnih podataka, bilo da se radi o automatiziranim sredstvima, kao što su prikupljanje, snimanje, organiziranje, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pretraživanje, objavljivanje prijenosom, širenjem ili na drugi način stavljanjem na raspolaganje, poravnavanjem ili kombinacijom, ograničavanjem, brisanjem ili uništenjem. 

d) Ograničenje obrade

Ograničenje obrade je označivanje i pohrana osobnih podataka s ciljem ograničenja njihove obrade u budućnosti. 

 e) Profiliranje

Profiliranje znači bilo koji oblik automatizirane obrade osobnih podataka koji se sastoji od korištenja osobnih podataka za procjenu određenih osobnih aspekata koji se odnose na fizičku osobu, posebno za analizu ili predviđanje aspekata koji se odnose na obavljanje radnih obveza ove fizičke osobe na poslu, ekonomsku situaciju, zdravlje, osobne preferencije, interese, pouzdanost, ponašanje, lokaciju ili pokret (premještanje iz jednog naseljenog mjesta u drugo). 

 f)Pseudonimizacija

Pseudonimizacija je obrada osobnih podataka na takav način da se osobni podaci više ne mogu pripisati određenom subjektu podataka bez korištenja dodatnih informacija, pod uvjetom da se takve dodatne informacije vode odvojeno i podliježu tehničkim i organizacijskim mjerama kako bi se osiguralo da se osobni podaci ne pripisuju identificiranoj fizičkoj osobi ili fizičkoj osobi koja se može identificirati. 

g) Voditelj obrade osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samo ili zajedno s drugima određuje svrhe i sredstva obrade osobnih podataka. Kada su svrhe i sredstva takve obrade određeni zakonom Europske unije ili države članice, voditelj obrade osobnih podataka ili posebni kriteriji za njegovo imenovanje mogu biti predviđeni zakonima Europske unije ili države članice. 

h) Izvršitelj obrade osobnih podataka

Izvršitelj obrade osobnih podataka je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje obrađuje osobne podatke u ime voditelja obrade. 

 i) Primatelj 

Primatelj je fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili druga struktura kojoj se otkrivaju osobni podaci, bez obzira na to je li treća strana ili ne. Međutim, javne vlasti koje mogu primiti osobne podatke u okviru određenog ispitivanja u skladu s pravom Europske unije ili države članice ne smatraju se primateljima. 

j) Treća strana

Treća strana je fizička ili pravna osoba, javno tijelo, agencija ili drugo tijelo drugačije od subjekta podataka, voditelja obrade, izvršitelja obrade i od osoba koje su ovlaštene za obradu osobnih podataka pod izravnim nadzorom voditelja obrade ili izvršitelja obrade. 

k) Suglasnost

Suglasnost subjekta podataka je svaka slobodno dana, specifično, informirano i nedvosmisleno naznačena uputa o volji subjekta podataka kojom on, izjavom ili jasnim afirmativnim radnjama, izražava suglasnost s obradom osobnih podataka koji se odnose na njega. 

 

 1. Naziv i adresa voditelja obrade osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka u smislu Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), ostalih zakona o zaštiti podataka koji su na snazi u državama članicama Europske unije i drugih odredaba vezanih uz zakone o povjerljivosti i zaštiti osobnih podataka su: 

TST Logistic GmbH 

Medipark 2 

83088 Kifersfelden 

Njemačka 

tel.: 08033/30230-0 

e-mail: office@tstlogistik.com 

web site: www.tstlogistik.com 

 

 1. Naziv i adresa predstavnika

Predstavnik voditelja obrade osobnih podataka je: 

Mario Partel 

Maroks GmbH & Co. KG 

Tiroler Strasse 10/7 

6322 Kirchbichl 

Austrija 

tel.: 08033/30230-0 

e-mail: privacy@marox.at 

web site: www.marox.at 

 

Svaki subjekt podataka u svako doba može se izravno obratiti našem predstavniku po bilo kom pitanju s prijedlozima vezanim uz zaštitu osobnih podataka. 

 4. Kolačići

Internetske stranice TST Logistic GmbH koriste „kolačiće“. „Kolačići“ su tekstualne datoteke pohranjene u računalnom sustavu putem internetskog preglednika. 

Mnoge internetske stranice i poslužitelji koriste „kolačiće“. Mnogi kolačići sadrže takozvani ID „kolačića“. ID „kolačića“ jedinstven je identifikator „kolačića“ (Cookie-ID). Identifikacijski broj predstavlja jedinstveni identifikator „kolačića“. Sastoji se od niza znakova putem kojeg se internetske stranice i poslužitelji mogu dodijeliti određenom internetskom pregledniku u kojem je pohranjen „kolačić“. To omogućava posjećenim internetskim stranicama i poslužiteljima da razlikuju pojedinačne preglednike subjekta podataka od drugih internet preglednika koji sadrže druge „kolačiće“. Poseban internetski preglednik može se prepoznati i identificirati pomoću jedinstvenog ID-a „kolačića“. 

Korištenjem „kolačića“, TST Logistic GmbH može pružiti korisnicima ove web stranice više user-friendly usluga koje ne bi bile moguće bez postavki „kolačića“. 

Pomoću „kolačića“ informacije i ponude na našoj web stranici mogu se optimizirati s korisnikom na umu. „Kolačići“ nam dopuštaju, kao što smo već spomenuli, prepoznati naše korisnike web stranice. Svrha ovog prepoznavanja jest olakšavanje korisnicima da iskoriste našu web stranicu. Korisnik web stranice koji koristi „kolačiće“, npr. ne mora unositi pristupne podatke svaki put kada pristupite web stranici jer to preuzima web mjesto, a „kolačić“ se stoga pohranjuje na računalni sustav korisnika. Drugi primjer je „kolačić“ košarice za kupnju u online trgovini. Online trgovina pamti proizvode koje je kupac stavio u virtualnu košaricu za kupnju putem „kolačića“. 

Subjekt podataka može u bilo koje vrijeme spriječiti postavljanje „kolačića“ putem naše web stranice pomoću odgovarajuće postavke korištenog internetskog preglednika i stoga može trajno uskratiti postavljanje „kolačića“. Nadalje, već postavljeni „kolačići“ mogu se izbrisati u bilo kojem trenutku putem internetskog preglednika ili drugih softverskih programa. To je moguće u svim popularnim internetskim preglednicima. Ako subjekt podataka deaktivira postavljanje „kolačića“ u korištenom internetskom pregledniku, sve funkcije na našoj web stranici možda neće biti potpuno korisne. 

5. Prikupljanje (registriranje) općih podataka i informacija

Web stranica TST Logistic GmbH prikuplja (registrira) niz općih podataka i informacija uvijek kada se prijavitelj ili automatizirani sustav poziva na web stranicu. Ovi opći podaci i informacije pohranjuju se u datotekama dnevnika (Logfiles) poslužitelja. Prikupljeni su (1) tipovi i inačice preglednika, (2) operativni sustav koji koristi pristupni sustav, (3) web stranicu s kojeg pristupni sustav dopire do našeg web mjesta (tzv. Preporuke, URL adresa (referrer), (4) unutrašnje pod sekcije web stranica usmjerenih na našu web stranicu preko pristupnog sustava, (5) datum i vrijeme pristupa internetskim stranicama, (6) adresu internetskog protokola (IP adresa), (7) davatelj internetskih usluga pristupnog sustava, i (8) druge slične podatke i informacije koje se mogu koristiti za zaštitu kada postoji rizik od napada na naše sustave informacijskih tehnologija. 

Kada koristite ove opće podatke i informacije, TST Logistic GmbH ne donosi zaključke o subjektu podataka. Ove su informacije prije potrebne kako bi (1) pravilno isporučili sadržaj naše web stranice, (2) optimizirali sadržaj naših web stranica, kao i oglas, (3) osigurali dugoročnu održivost naših informatičkih tehnologija i web tehnologije, te kako bi mogli (4) u slučaju cyber-napada pružiti tijelima nadležnim za provođenje zakona informacije potrebne za kazneni progon. Stoga, TST Logistic GmbH analizira anonimno prikupljene podatke i informacije statistički, s jedne strane, s ciljem povećanja zaštite podataka i sigurnosti podataka naše tvrtke, te osiguranja optimalne razine zaštite osobnih podataka koje obrađujemo. Anonimni podaci datoteka zapisnika (Logfiles) poslužitelja pohranjuju se odvojeno od svih osobnih podataka koje daje subjekt podataka. 

 1. Rutinsko brisanje i blokiranje osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka obrađuje i pohranjuje osobne podatke subjekta podataka samo za vrijeme koje je potrebno za postizanje svrhe skladištenja ili ako je to dopušteno od strane europskog zakonodavca i regulacijskog tijela ili od strane drugog zakonodavnog tijela u zakonima ili propisima koje voditelj obrade osobnih podataka mora poštivati. 

Ako svrha skladištenja nije primjenjiva ili ako istekne razdoblje skladištenja koje propisuje europski zakonodavac ili drugo nadležno zakonodavno i regulacijsko tijelo, osobni se podaci rutinski blokiraju ili brišu u skladu sa zakonskim zahtjevima. 

 1. Prava nositelja podataka
 2. a) Pravo potvrde

Svaki subjekt podataka ima pravo koje mu je dodijeljeno od strane europskog zakonodavnog i regulacijskog tijela da od voditelja obrade podataka zatraži potvrdu obrađuju li se osobni podaci o njemu ili ne. Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo potvrde, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg suradnika voditelja obrade osobnih podataka. 

b) Pravo pristupa

Svaki subjekt podataka na kojeg se odnosi obrada osobnih podataka ima pravo koje mu je dodijeljeno od strane europskog zakonodavnog i regulacijskog tijela da od voditelja obrade osobnih podataka zatraži besplatnu informaciju o njegovim osobnim podacima koji su pohranjeni u bilo kojem trenutku i kopiju tih podataka. Nadalje, europsko zakonodavno i regulacijsko tijelo mora subjektu podataka osigurati informacije o: 

 • svrsi obrade; 
 • kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju; 
 • primateljima ili kategorijama primatelja kojima su otkriveni ili će biti otkriveni osobni podaci, posebno o primateljima u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama; 
 • gdje je to moguće, o predviđenom razdoblju za koje će se osobni podaci pohraniti ili, ako nije moguće, o kriterijima koji se koriste za utvrđivanje tog razdoblja; 
 • o postojanju prava da se od voditelja obrade podataka traži ispravljanje ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka koji se tiču ​​subjekta podataka ili da se prigovori takvoj obradi; 
 • o postojanju prava na podnošenje žalbe nadzornom tijelu;
  kada osobni podaci nisu prikupljeni od subjekta podataka: sve dostupne informacije o njihovom izvoru; 
 • o postojanju automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje, navedeno u članku 22. stavcima 1. i 4. GDPR-a i, barem u tim slučajevima, značajne informacije o logici koja je korištena, kao i značaj i predviđene posljedice takve obrade za subjekta podataka. 

Nadalje, subjekt podataka ima pravo dobiti informacije o tome prenose li se osobni podaci u treću zemlju ili međunarodnu organizaciju. Ako je to slučaj, nositelj podataka ima pravo biti obaviješten o odgovarajućim jamstvima koji se odnose na prijenos. 

Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo pristupa, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg suradnika voditelj obrade podataka. 

c) Pravo na ispravak

Svaki subjekt podataka na koga se odnosi obrada osobnih podataka raspolaže pravom koje su mu europski zakonodavac i regulacijsko tijelo dodijelili da od voditelja obrade osobnih podataka zatraži bez nepotrebnog odgađanja ispravljanje netočnih osobnih podataka o njemu. Uzimajući u obzir svrhe obrade, subjekt podataka ima pravo na popunjavanje nepotpunih osobnih podataka, uključujući i dodavanjem izjave. 

Ako subjekt podataka želi iskoristiti ovo pravo na ispravak, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg suradnika voditelja obrade osobnih podataka. 

d) Pravo na brisanje (Pravo na zaborav)

Svaki subjekt podataka na koga se odnosi obrada osobnih podataka raspolaže pravom koje su mu europsko zakonodavno i regulacijsko tijelo dodijelili da od voditelja obrade podataka zatraži brisanje osobnih podataka koji se odnose na njega bez nepotrebnog kašnjenja, ako je jedan od sljedećih razloga primjenjiv i nije potrebna obrada: 

 • Osobni podaci više nisu potrebni u odnosu na svrhe za koje su prikupljani ili na drugi način obrađeni. 
 • Subjekt podataka povlači pristanak na koji se ta obrada temelji sukladno članku 6. stavak 1. slovo a) GDPR-a ili članku 9. stavak 2. slovo a) GDPR-a, i ako nema drugog pravnog temelja za obradu. 
 • Subjekt podataka prigovara protiv obrade u skladu s člankom 21. stavak 1. GDPR-a i nema legitimnih preferencijalnih razloga za obradu ili subjekt podataka prigovara protiv obrade u skladu s člankom 21. stavkom 2. GDPR-a. 
 • Osobni su podaci protupravno obrađivani. 
 • Osobni podaci moraju se izbrisati radi poštivanja zakonske obveze u skladu sa zakonodavstvom Europske unije ili u skladu sa zakonodavstvom država članica koje se primjenjuje u odnosu na voditelja obrade osobnih podataka. 
 • Osobni podaci prikupljeni su u povodu ponude usluga informacijskog društva iz članka 8. stavak 1. GDPR-a. 

Kada postoji jedan od gore navedenih razloga i subjekt podataka zahtjeva i traži brisanje osobnih podataka koje je TST Logistic GmbH, pohranio on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg suradnika voditelja obrade osobnih podataka. Zaposlenik TST Logistic GmbH odmah će se pobrinuti da se zahtjev za brisanjem odmah izvrši. 

Ako je TST Logistic GmbH javno objavio osobne podatke i ukoliko je u svojstvu odgovorne osobe sukladno članku 17. stavak 1. GDPR-a, naša tvrtka u obvezi da briše osobne podatke, uzimajući u obzir dostupnu tehnologiju i troškove provedbe, TST Logistic GmbH poduzet će razumne korake, uključujući tehničke mjere, kako bi obavijestio ostale voditelje obrade osobnih podataka koji obrađuju objavljene osobne podatke da je subjekt podataka zatražio od tih ostalih voditelja obrade da brišu sve veze (linkove) i kopiranje tih osobnih podataka, sve dok obrada nije potrebna. Zaposlenik TST Logistic GmbH naložit će potrebne mjere u svakom pojedinačnom slučaju. 

 e) Pravo ograničenja obrade

Svaki subjekt podataka na koji se odnosi obrada osobnih podataka raspolaže pravom koje su mu europsko zakonodavno i regulacijsko tijelo dodijelili da od voditelja obrade osobnih podataka zatraži ograničenje obrade ako se primjenjuje jedna od sljedećih pretpostavki: 

 • Točnost osobnih podataka osporava subjekt podataka, u razdoblju koje voditelju obrade podataka omogućuje da provjeri točnost osobnih podataka. 
 • Obrada je nezakonita, ali subjekt podataka se protivi brisanju osobnih podataka, te umjesto toga zahtjeva ograničenje njihove uporabe. 
 • Voditelj obrade osobnih podataka više ne treba osobne podatke u svrhu obrade, ali ih subjekt podataka zahtjeva za uspostavljanje, izvršavanje ili obranu pravnih zahtjeva. 
 • Subjekt podataka prigovorio je protiv obrade na temelju članka 21. stavak 1. GDPR-a očekujući provjeru jesu li legitimni razlozi voditelja obrade osobnih podataka nadjačali one subjekta podataka. Ako je ispunjen jedan od gore navedenih uvjeta i subjekt podataka želi zatražiti ograničenje obrade osobnih podataka koje je TST Logistic GmbH pohranio, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg suradnika voditelja obrade osobnih podataka. Zaposlenik TST Logistic GmbH organizirat će ograničenje obrade. 

f) Pravo na prijenos podataka

Svaki subjekt podataka na koga se odnosi obrada osobnih podataka raspolaže pravom koje su mu europsko zakonodavno i regulacijsko tijelo dodijelili da primi osobne podatke o njemu, koje je on dostavio voditelju obrade podataka, u strukturiranom, uobičajenom za korištenje i strojno čitljivom obliku. Nadalje subjekt podataka ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade podataka bez ometanja od strane voditelja obrade kojem su dostavljeni osobni podaci, pod uvjetom da se obrada temelji na suglasnosti iz članka 6. stavak 1. slovo (a) GDPR ili članka 9. stavak 2. slovo a) GDPR-a ili na temelju ugovora iz članka 6. stavak 1. slovo (b) članka GDPR-a, a obrada se obavlja automatiziranim sredstvima, ukoliko obrada nije neophodna za obavljanje zadaća u javnom interesu ili u obavljanju službene ovlasti koje su dodijeljene voditelju obrade osobnih podataka. 

Nadalje, u ostvarivanju njegovog prava na prenosivost podataka sukladno članku 20. stavak 1. GDPR-a, subjekt podataka ima pravo imati osobne podatke koji se prenose izravno od jednog voditelja obrade na drugi, gdje je to tehnički izvedivo i kada to ne utječe nepovoljno na prava i slobode drugih osoba. 

Da bi se ostvarilo pravo na prenosivost podataka, subjekt podataka može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg suradnika TST Logistic GmbH. 

g) Pravo na prigovor

Svaki subjekt podataka na koga se odnosi obrada osobnih podataka u svakom momentu i temeljem razloga vezanih uz njegovu konkretnu situaciju, raspolaže pravom koje su mu europsko zakonodavno i regulacijsko tijelo dodijelili, prigovoriti protiv obrade osobnih podataka koji se odnose na njega, a koje se temelji na članku 6. stavak 1. slovo d) ili slovo e) GDPR-a. To se također odnosi na profiliranje na temelju tih odredbi. 

U slučaju prigovora TST Logistic GmbH prestat će obrađivati ​​osobne podatke, osim ako ne dokaže da postoje neodoljive legitimne osnove za obradu koje nadjačavaju interese, prava i slobode subjekta podataka, ili za uspostavljanje, djelovanje ili obranu pravnih zahtjeva. 

Ako TST Logistic GmbH obrađuje osobne podatke u svrhu izravnog marketinga, subjekt podataka ima pravo na prigovor u bilo kojem trenutku protiv obrade osobnih podataka o njemu ili njegovoj osobi za takav marketing. To se odnosi također i na profiliranje u onoj mjeri u kojoj je povezano s takvim izravnim marketingom. Ako subjekt podataka TST Logistic GmbH prigovori protiv obrade u svrhu izravnog marketinga, TST Logistic GmbH više neće obrađivati ​​osobne podatke za te svrhe. 

Osim toga, subjekt podataka ima pravo, iz razloga koji se odnose na njegovu konkretnu situaciju, prigovoriti obradi osobnih podataka o njemu od strane TST Logistic GmbH za znanstvena ili povijesna istraživanja ili u statističke svrhe sukladno članku 89. stavak 1. GDPR-a, osim ako je obrada neophodna za obavljanje zadaće koja se obavlja iz razloga od javnog interesa. 

Da bi ostvario pravo na prigovor, subjekt podataka može se obratiti izravno službeniku TST Logistic GmbH ili drugom suradniku. Osim toga, subjekt podataka je slobodan u kontekstu korištenja usluga informacijskog društva, i bez obzira na Direktivu 2002/58/EZ, koristiti svoje pravo na prigovor automatskim sredstvima koristeći tehničke specifikacije. 

h) Automatizirano individualno donošenje odluka, uključujući profiliranje

Svaki subjekt podataka na koga se odnosi obrada osobnih podataka raspolaže pravom koje su mu europska zakonodavno i regulacijsko tijelo dodijelili da ne bude objekt odluke koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući profiliranje, koja ima pravne učinke u vezi s njim ili na sličan način značajno utječe na nju, sve dok odluka: (1) nije nužna za sklapanje ili izvršavanje ugovora između subjekta podataka i voditelja obrade podataka, ili (2) je dozvoljena prema pravnom zakonodavstvu Europske unije ili sukladno zakonodavstvu država članica koje se primjenjuje prema voditelju obrade osobnih podataka i kojim su također predviđene odgovarajuće mjere za zaštitu prava, sloboda i zakonitih interesa subjekta podataka ili (3) temelji se na eksplicitnom pristanku subjekta podataka. 

Ako je odluka (1) potrebna za sklapanje ugovora ili izvršavanje ugovora između subjekta podataka i voditelja obrade osobnih podataka ili (2) temelji se na eksplicitnom pristanku subjekta, TST Logistic GmbH provodi odgovarajuće mjere zaštititi prava, slobode i legitimne interese subjekta podataka, barem pravo na dobivanje ljudske intervencije od strane voditelja obrade osobnih podataka, pravo izraziti svoje stajalište te osporiti odluku. 

Ako subjekt podataka želi ostvariti prava koja se odnose na automatizirano donošenje odluka, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg zaposlenika voditelja obrade osobnih podataka.

i) Pravo na povlačenje suglasnosti za zaštitu podataka
Svaki subjekt podataka na koga se obrada podataka odnosi raspolaže pravom koje su mu europsko zakonodavno i regulacijsko tijelo dodijelili da u bilo kojem trenutku povuče svoj pristanak na obradu osobnih podataka.

Ako subjekt podataka želi ostvariti pravo na povlačenje suglasnosti, on može u bilo kojem trenutku kontaktirati bilo kojeg suradnika voditelja obrade osobnih podataka. 

 1. Pravila zaštite podataka o aplikaciji Google Analytics (s funkcijom anonimizacije)

Voditelj obrade osobnih podataka integrirao je u ovu internetsku stranicu komponentu Google Analytics (s anonimizirajućom funkcijom). Google Analytics je analitička web usluga. Web analiza predstavlja proučavanje, prikupljanje i ocjenjivanje podataka o ponašanju posjetitelja web stranica. Preko analitičkih web usluga prikupljaju se podaci o tome sa koje je prethodne web stranice subjekt podataka ušao na određenu web stranicu (takozvana referentna URL adresa (referrer), kojim je pod stranicama web stranice pristupano ili koliko je često i koliko dugo razmatrana određena pod stranica. Web analiza koristi se pretežito za optimiziranje web stranice i za analizu troškova i koristi internetske reklame. 

Kompanija koja nudi uslugu Google-Analytics je Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

Za web analizu preko Google Analytics voditelj obrade osobnih podataka koristi aplikaciju „_gat._anonymizeIp“. Pomoću ove aplikacije Google će skratiti i anonimizirati IP adresu internetske veze subjekta podataka prilikom pristupa našim internet stranicama iz države članice Evropske unije ili druge države ugovornice Sporazuma o Europskom gospodarskom prostoru. 

Svrha usluge Google-Analytics je analiza toka posjetitelja naše web stranice. Pored ostalog Google koristi dobivene podatke i informacije da bi procijenio korištenje naše web stranice, kao i za sastavljanje on-line izvješća koja pokazuju aktivnosti naših web-stranica, kao i za pružanje drugih usluga vezanih uz korištenje naše web-stranice. 

Google Analytics postavlja „kolačiće“ u sustav informacijskih tehnologija subjekta podataka. Definicija „kolačića“ je već ranije razjašnjena.  

Pomoću postavljanja „kolačića“ Google-u je omogućeno da analizira korištenje naše web stranice. Svakim učitavanjem jedne od pojedinačnih stranica na ovoj Internet stranici, kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka u koju je integrirana komponenta Google Analytics, Internet preglednik u sustavu informacijskih tehnologija subjekta podataka automatski će poslati podatke preko odgovarajuće komponente Google Analytics u svrhu online analize. 

U toku ovog tehničkog postupka Google dobiva saznanja o osobnim podacima, kao što je IP adresa subjekta podataka, koja služi Googleu, između ostalog, da razumije podrijetlo posjetitelja i klikova, a zatim kreira poravnanja provizije.  

Preko „kolačića“ se čuvaju osobni podaci, kao što su vrijeme pristupa, lokacija sa koje je pristup izvršen, i učestalost posjeta subjekta podataka našem siteu. Uz svaki posjet našoj internet stranici, takvi osobni podaci, uključujući i IP adresu pristupa Internetu koji koristi subjekt podataka, biće poslani Google-u u Sjedinjenim Američkim Državama. Ove osobne podatke Google pohranjuje u Sjedinjenim Američkim Državama. U određenim okolnostima Google može prenijeti ove osobne podatke prikupljene putem tehničkog postupka trećim stranama. 

Subjekt podataka može, kako je ranije navedeno, u bilo kojem trenutku onemogućiti podešavanje „kolačića“ putem naše web-stranice pomoću odgovarajućeg prilagođavanja korištenog web preglednika i time trajno onemogući korištenje „kolačića“. Takvo prilagođavanje korištenog Internet preglednika spriječilo bi, također, Google Analytics da postavi „kolačić“ u sustav informacijskih tehnologija subjekta podataka. Pored toga, „kolačići“ koje već koristi Google analytics mogu se u bilo kom trenutku izbrisati putem web preglednika ili drugih softverskih programa. 

Pored toga, subjekt podataka ima mogućnost prigovoriti protiv prikupljanja podataka koji generira Google analytics, koji se odnose na korištenje ove web stranice, kao i protiv obrade ovih podataka od strane Google-a i onemogućiti ju. U ovu svrhu subjekt podataka mora preuzeti dodatak preglednika (Browser-Add-On) preko linka https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i instalirati ga. Ovaj dodatak preglednika (Browser-Add-On) obavještava Google analitycs putem JavaScript-a da se Google analytics ne smiju prenositi svi podaci i informacije o posjetima internet stranicama. Instalaciju dodatka preglednika (Browser-Add-On) Google smatra prigovorom. Ako je sustav informacijske tehnologije subjekta podataka kasnije obrisan, formatiran ili je ponovno instaliran, onda subjekt podataka mora ponovno instalirati dodatak preglednika  (Browser-Add-On) kako bi onemogućio Google analitycs. Ukoliko je dodatak preglednika (Browser-Add-On) deinstaliran ili deaktiviran od strane subjekta podataka ili od bilo koje druge osobe koja se može pripisati njegovoj sferi kompetencija, moguće je izvršiti ponovno instaliranje ili ponovno aktiviranje dodataka preglednika (Browser-Add-On). 

Dodatne informacije i važeće odredbe Google glede zaštite osobnih podataka mogu se preuzeti pod https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ i pod http://www.google.com/analytics/terms/de.html. 

Detaljne informacije o Google Analytics na raspolaganju su pod sljedećim linkom https://www.google.com/intl/de_de/analytics/  

 1. Odredbe o zaštiti osobnih podataka kod uporabe YouTube-a

Na ovoj web stranici voditelj obrade osobnih podataka integrirao je komponente YouTube-a. YouTube je internet video portal koji video izdavačima omogućuje besplatno postavljati video spotove, a ostalim korisnicima besplatno ih gledati, ocjenjivati i komentirati. YouTube omogućuje objavljivanje svih vrsta video zapisa, tako da se preko ovog internet portala može pristupiti kompletnim filmovima i TV emisijama, kao i glazbenim video snimkama, trailerima i video zapisima koje su napravili sami korisnici. 

Operativna kompanija koja održava YouTube je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, SAD. YouTube, LLC je podružnica kompanije Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, SAD. 

Svakim učitavanjem jedne od pojedinačnih stranica na ovoj Internet stranici, kojom upravlja voditelj obrade osobnih podataka i na kom je integrirana YouTube komponenta (YouTube-video), internet preglednik u sustavu informacijskih tehnologija subjekta podataka dobiva automatski nalog preko odgovarajuće YouTube komponente da sa Zou Tube skine prikaz odgovarajuće YouTube komponente.  

Dodatne informacije o YouTube-u mogu se dobiti na https://www.youtube.com/yt/about/de/. Tijekom ovog tehničkog postupka, YouTube i Google dobivaju saznanja o tome koju specifičnu pod-stranicu našeg sitea je posjetio subjekt podataka. Ako je subjekt podataka prijavljen na YouTube, YouTube prepoznaje sa svakim učitavanjem pod-stranice koja sadrži YouTube video, koju specifičnu pod-stranicu posjećuje subjekt podataka na našoj Internet stranici. Te informacije prikupljaju YouTube i Google i dodjeljuju je odgovarajućem YouTube profilu subjekta podataka. 

YouTube i Google uvijek primaju odgovarajuće informacije o tomu da je subjekt podataka posjetio našu web lokaciju, ako je subjekt podataka u trenutku poziva na našu internet stranicu prijavljen na YouTube-u; Ovo se događa bez obzira je li osoba kliknula na neki YouTube video ili ne. Ako takav prijenos ovih informacija na YouTube i Google nije poželjan za subjekta podataka, isporuka može biti spriječena ako se subjekt podataka odjavi sa svog vlastitog YouTube profila prije nego što izvrši učitavanje naše web stranice. 

Prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka od YouTube-a i Google-a razjašnjeno je u odredbama o zaštiti osobnih podataka koje su objavljene i dostupne na https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 

 1. Pravni temelj obrade

Članak 6.l slovo a) GDPR služi kao pravna osnova našoj tvrtki za obradu podataka za koje tražimo suglasnost za određenu konkretnu svrhu obrade.  

Ako je obrada osobnih podataka nužna za izvršavanje ugovora u kojem je subjekt podataka ugovorna strana, kao što je slučaj kod radnji obrade potrebnih za isporuku dobara ili pružanje bilo koje druge usluge ili uzvratnih usluga, onda se obrada temelji na članku 6. slovo b) GDPR. Isto vrijedi i za takve poslove obrade koji su neophodni za poduzimanje predugovornih mjera, primjerice u slučaju upita o našim proizvodima ili uslugama. Kada je naša tvrtka podložna zakonskoj obvezi prema kojoj je potrebna obrada osobnih podataka, kao što je izvršavanje poreznih obveza, obrada se temelji na članku 6. slovo b) GDPR-a. U rijetkim slučajevima obrada osobnih podataka može biti neophodna za zaštitu vitalnih interesa subjekta podataka ili druge fizičke osobe. To bi bio slučaj, na primjer, ako je posjetitelj ozlijeđen u našem poduzeću, a njegovo ime, dob, podatke o zdravstvenom osiguranju ili druge vitalne informacije trebalo bi proslijediti liječniku, bolnici ili drugoj trećoj strani. Tada će obrada biti temeljena na članku 6. Slovo d) GDPR. Konačno, operacije obrade mogle bi se temeljiti na članku 6. slovo f) GDPR. Ovaj pravni temelj služi za obradu koja nije pokrivena bilo kojom od gore navedenih pravnih osnova, ako je obrada neophodna u svrhu zaštite legitimnih interesa naše tvrtke ili treće osobe, osim kada takvi interesi, temeljna prava i slobode subjekta podataka imaju prednost. Posebno su dopuštene takve radnje obrade, budući da ih je europski zakonodavac posebno spomenuo jer se može pretpostaviti legitiman interes kada je subjekt podataka klijent voditelja obrade podataka (obrazloženje 47. rečenica 2. GDPR-a). 

 1. Legitimni interesi prema obradi osobnih podataka koje prati voditelj obrade osobnih podataka ili treća osoba

Kada se obrada osobnih podataka temelji na članku 6. slovo f) GDPR-a naš legitiman interes je da obavljamo svoje poslovanje u korist dobrobiti svih naših suradnika i dioničara. 

 1. Razdoblje za koje će se pohraniti osobni podaci

Kriterij koji se koristi za određivanje razdoblja skladištenja osobnih podataka je odgovarajući zakonski rok pohranjivanja. Nakon isteka tog razdoblja, odgovarajući podaci rutinski se brišu, ako više nisu potrebni za pripremu ili izvršenje ugovora. 

 1. Pružanje osobnih podataka kao zakonski ili ugovorni zahtjev; Zahtjev koji je neophodan za sklapanje ugovora; Obveza subjekta podataka za pružanje osobnih podataka; moguće posljedice neizvršavanja obveze

Razjasnimo da je pružanje osobnih podataka djelomično propisano zakonom (npr. Propisi poreznog zakonodavstva) ili može biti rezultat ugovornih odredbi (npr. informacije o ugovornom partneru). 

Ponekad može biti potrebno da nam za sklapanje ugovora određeni subjekt podataka dostavi osobne podatke, koje nakon toga moramo obraditi. Subjekt podataka, primjerice, dužan nam je dati osobne podatke kada naša tvrtka potpisuje ugovor s njim. 

Neizvršavanje obveze pružanja osobnih podataka imalo bi kao posljedicu da se ugovor sa subjektom podataka ne može zaključiti. 

Prije nego što subjekt podataka dostavi osobne podatke mora se obratiti bilo kojem zaposleniku. Radnik će pojasniti subjektu podataka da li je u konkretnom posebnom slučaju pružanje osobnih podataka potrebno za sklapanje ugovora, jer je propisano zakonom ili snagom samog ugovora i postoji li obveza pružanja osobnih podataka i koje bi posljedice moglo imati neizvršavanje obveze pružanja osobnih podataka. 

 1. Postojanje automatiziranog odlučivanja

Kao odgovorna tvrtka ne koristimo automatsko odlučivanje ili profiliranje. 

Ova izjava o zaštiti osobnih podataka generirana je od strane Generatora o zaštiti osobnih podataka Njemačkog društva za zaštitu podataka GmbH koje posluje kao vanjska služba za zaštitu podataka u Mu2nchenu u suradnji s Kristijanom Solmekeom, odvjetnikom za pravo na zaštitu osobnih podataka.