Osiguranje Welcome to Transera Logistic

Da bi Vam omogućili zaštitu robe po Vašim potrebama, odabrali smo snažnog partnera sa nekoliko lokacija u Europi. Redovita obuka naših transport-menadžera će Vam osigurati prednost u prijevozništvu.

U Vašu korist predajte odgovornost i zadaće našim školovanim suradnicima za neutralno odrađivanje poslova, organizaciju carinjenja, odvojeno osiguranje transporta robe, projekte itd.