Politica de confidențialitate

Declarație privind protecția datelor cu caracter personal

Prețuim interesul pe care dumneavoastră îl acordați firmei noastre. Protecția datelor personale are o importanță deosebită pentru conducerea TST Logistik GmbH. În principiu, utilizarea site-urilor TST Logistik GmbH este posibilă fără a furniza date personale. Dacă un subiect de date personale dorește să utilizeze servicii speciale ale firmei prin site-ul nostru, poate fi necesară prelucrarea datelor personale. În cazul în care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal pentru care nu există niciun temei juridic, noi întotdeauna solicităm consimțământul subiectului datelor. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, poșta electronică (adresa de e-mail) sau numărul de telefon al subiectului datelor se face întotdeauna în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor și în conformitate cu reglementările locale specifice, aplicabile pentru TST Logistik GmbH, privind protecția datelor personale. Prin această declarație privind protecția datelor personale, compania noastră dorește să informeze comunitatea cu privire la natura, amploarea și scopul datelor personale colectate, utilizate și prelucrate de noi. În plus, prin această declarație, subiecții datelor personale sunt informați cu privire la drepturile lor. 

În calitate de operator de date cu caracter personal, firma TST Logistik GmbH a întreprins numeroase măsuri tehnice și organizaționale pentru a asigura cea mai bună protecție a datelor personale prelucrate prin intermediul acestui site web. Cu toate acestea, în cazul transferului de date pe internet, în principiu pot apărea lacune de securitate, astfel încât nu poate fi garantată o protecție absolută. Din acest motiv, orice subiect al datelor are dreptul să ne furnizeze date cu caracter personal și în mod alternativ, de exemplu prin telefon. 

 1. Definiții ale termenilor

Declarația TST Logistik GmbH privind protecția datelor se bazează pe terminologia utilizată de către autoritatea europeană în cadrul legislativ și de reglementare la adoptarea Regulamentului general privind protecția datelor (GDPR). Declarația noastră privind protecția datelor trebuie să fie ușor de citit și de înțeles atât pentru comunitate, cât și pentru clienții și partenerii noștri de afaceri. Pentru a garanta acest lucru, am dori să explicăm în prealabil terminologia utilizată. 

Alături de celelalte informații, în prezenta declarație privind protecția datelor cu caracter personal folosim următorii termeni: 

a)Date cu caracter personal 

Datele cu caracter personal includ orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau la o persoană fizică identificabilă (denumită în continuare „subiectul datelor”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special printr-un identificator cum ar fi numele, numărul de identificare, datele de localizare, un identificator online sau prin una sau mai multe proprietăți, specifice pentru identitatea fizică, fiziologică, genetică, psihologică, mentală, economică, culturală sau socială a acestei persoane fizice. 

 b)    Subiectul datelor 

Subiectul datelor este orice persoană fizică identificată dau persoană fizică identificabilă, ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate de către un operator de date cu caracter personal. 

 c)    Prelucrarea 

Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate cu date personale sau un set de date personale prin mijloace automate sau prin alte mijloace, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, diseminarea sau un alt mod prin care datele devin accesibile, alăturarea sau combinarea, limitarea, ștergerea sau distrugerea. 

 d)    Restricționarea prelucrării 

Restricționarea prelucrării înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a se limita prelucrarea lor în viitor.  

 e)    Profilarea 

Profilare înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal, care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru evaluarea anumitor aspecte personale referitoare la o persoană fizică și, mai concret, pentru analizarea sau pronosticarea unor aspecte legate de îndeplinirea sarcinilor profesionale ale acestei persoane fizice, de situația sa economică, starea sănătății, preferințele și interesele personale, de credibilitate, comportament, localizare sau deplasare (mutarea dintr-o localitate în alta). 

 f)     Pseudonimizarea  

Pseudonimizare înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal în așa fel încât datele nu mai pot fi asociate cu un anumit subiect al datelor fără a utiliza informații suplimentare, cu condiția că acestea sunt păstrate separat și fac obiectul unor măsuri tehnice și organizatorice care să garanteze că datele cu caracter personal nu sunt legate de o persoană fizică identificată sau de o persoană fizică identificabilă. 

 g)    Operator de date cu caracter personal 

Operator de date cu caracter personal înseamnă o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau orice altă structură care, singură sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele prelucrării datelor cu caracter personal. Atunci când scopurile și mijloacele unei astfel de prelucrări sunt stabilite de legislația Uniunii europene sau de legislația statelor membre, operatorul de date cu caracter personal, respectiv criteriile speciale pentru definirea acestuia pot fi prevăzute în conformitate cu legislația Uniunii europene sau cu legislația statelor membre. 

 h)    Procesator de date cu caracter personal 

Procesator de date înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau orice alt organism care prelucrează date personale în numele operatorului de date. 

i)      Destinatar 

Destinatar înseamnă orice persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau altă structură, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terţ. În același timp, autoritățile publice care pot primi date cu caracter personal în cadrul unei competenţe speciale de anchetă în conformitate cu legislația Uniunii europene sau cu legislația țărilor membre, nu vor fi considerate destinatari.  

 j)      A treia parte 

A treia parte se înțelege orice persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau orice alt organism, altul decât subiectul datelor, operatorul de date personale, procesatorul de date și persoanele care, sub autoritatea directă a operatorului sau a procesatorului datelor, este autorizat(ă) să prelucreze date cu caracter personal . 

 к)    Consimțământ 

Consimțământul subiectului datelor înseamnă orice manifestare de voință liberă, concretă, informată și lipsită de ambiguitate a subiectului datelor, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, prin care acesta își exprimă acordul ca datele cu caracter personal care îl privesc să fie prelucrate.  

 1. Numele și adresa operatorului de date

Operator de date cu caracter personal, în sensul Regulamentului general privind protecția datelor, celorlalte legi privind protecția datelor cu caracter personal, aflate în vigoare în statele membre ale Uniunii Europene și altor dispoziții referitoare la legislația privind confidențialitatea și protecția datelor cu caracter personal, este: 

TST Logistik GmbH  

Medipark 2 

83088 Kiefersfelden 

Germania 

Tel.: 08033 / 30230-0 

email: office@tstlogistik.com 

site web: www.tstlogistik.com 

 1. Numele și adresa reprezentantului

Reprezentant al operatorului de date este: 

Mario Partell 

Marox GmbH & Co. KG 

Tiroler Str. 10/7 

6322 Kichbichl 

Austria 

tel.: 08033/30230-0 

email: privacy@marox.at 

site web: www.marox.at 

Orice subiect al datelor poate contacta în orice moment, direct, reprezentantul nostru pentru orice întrebări și sugestii referitoare la protecția datelor cu caracter personal. 

 1. Cookies

Site-urile web ale TST Logistic GmbH utilizează module cookie. Modulele cookie sunt fișiere text care sunt transferate și stocate într-un sistem de calcul (calculator) dat, prin intermediul unui browser de Internet.  

Multe site-uri web și servere utilizează cookie-uri. Multe module cookie conțin un cod de identificare, numit cookie-ID. Codul de identificare este un identificator unic al cookie-ului. Se compune dintr-o serie de simboluri prin care diferite site-uri web și servere pot fi atribuite unui anumit browser de internet, unde este stocat cookie-ul. Acest lucru permite site-urilor și serverelor vizitate să distingă browser-ul individual al subiectului datelor de alte browsere de Internet, care conțin alte cookie-uri. Un anumit browser de internet poate fi recunoscut și identificat prin intermediul codului unic de identificare, cookie-ID. 

Prin utilizarea de cookie-uri, TST Logistik GmbH poate să ofere utilizatorilor acestui website servicii mai ușor de utilizat, care nu ar fi fost posibile fără setările modulelor cookie. 

Prin cookie-uri, informațiile și sugestiile de pe site-ul nostru pot fi optimizate pentru scopurile utilizatorilor. După cum am menționat deja, cookie-urile ne permit să identificăm utilizatorii site-ului nostru. Scopul acestei identificări este să facilităm utilizarea website-ului nostru. De exemplu, un utilizator al unui site care utilizează cookie-uri nu trebuie să introducă din nou datele sale de acces, deoarece acestea au fost deja primite de site și de cookie-urile stocate în sistemul informatic al utilizatorului. Un alt exemplu este cookie-ul coșului de cumpărături într-un magazin online. Magazinul online memorează produsele pe care clientul le-a pus în coșul de cumpărături virtuale, folosind un cookie. 

Subiectul datelor poate în orice moment să prevină utilizarea de cookie-uri pe site-ul nostru, prin setarea corespunzătoare a browserului de Internet utilizat și, astfel, să se opună permanent utilizării de cookie-uri. În plus, modulele cookie deja instalate pot fi șterse oricând prin browserul de internet sau alte programe software. Acest lucru este posibil pentru toate browserele web care se folosesc. Dacă subiectul datelor dezactivează utilizarea de cookie-uri in browserul de Internet utilizat, este posibil ca nu toate funcționalitățile website-ului nostru să fie pe deplin utilizabile. 

 1. Colectarea (înregistrarea)de dateși informații generale 

Cu fiecare încărcare din partea unui subiect al datelor sau a unui sistem automat, website-ul TST Logistic GmbH colectează (înregistrează) o serie de date și informații generale. Aceste date și informații generale sunt înregistrate și stocate în fișierele-jurnal (Logfiles) de pe server. Pot fi înregistrate (1) tipurile de browsere și versiuni utilizate; (2) sistemul de operare utilizat de sistemului de acces; (3) website-ul de la care sistemul de acces a ajuns la website-ul nostru (așa-numita adresă URL pentru localizarea resurselor (referrer); (4) secțiuni interne ale website-urilor, orientate către site-ul nostru prin intermediul sistemului de acces; (5) data și ora accesului la website; (6) adresa protocolului de internet (adresa IP); (7) furnizorul de  internet (ISP) al sistemului de acces; și (8) alte date și informații similare care servesc la protecția sistemele noastre de tehnologii informaționale împotriva riscului de atac. 

Utilizând aceste date și informații generale, TST Logistik GmbH nu trage nicio concluzie cu privire la subiectul datelor. Mai degrabă, aceste informații sunt necesare pentru a permite (1) conținutul site-ului nostru să fie oferit corect; (2) optimizarea website-ului nostru, precum și a publicității acestuia; (3), funcționarea durabilă a sistemelor noastre pentru tehnologia informației și tehnologia site-ului nostru, precum și (4), să fie posibil ca, în cazul unui atac cibernetic, autorităților legislative să le fie oferite informațiile necesare pentru a efectua urmărirea penală. Aceste date și informații colectate anonim sunt analizate de către TST Logistik GmbH, pe de o parte statistic și, pe lângă aceasta, pentru mărirea nivelului de protecție și securitate a datelor în cadrul companiei noastre, pentru a asigura un nivel optim de protecție a datelor personale procesate de către noi. Datele anonime ale fișierelor-jurnal  (Logfiles) de pe server sunt stocate separat de orice date personale specificate de către un subiect de date. 

 1. Ștergerea și blocareaderutină a datelor cu caracter personal 

Operatorul datelor cu caracter personal prelucrează și stocheză datele personale ale subiectului datelor numai pentru perioada necesară pentru a atinge scopul păstrării lor sau dacă există un termen prevăzut de o autoritatea legislativă sau de o reglementare europeană sau de un alt organism legislativ, în legi sau dispoziții pe care operatorul de date trebuie să le respecte. 

Atunci când nu mai este valabil scopul depozitării sau în cazul expirării termenului de depozitare stabilit de către autoritatea legislativă și de reglementare europeană sau de către alt organism legislativ, datele personale sunt blocate sau șterse în mod curent și în conformitate cu prevederile legale. 

 1. Drepturilesubiectului datelor

 a) Dreptul la confirmare

Orice subiect de date dispune de dreptul, dat lui de către autoritatea legislativă și de reglementare europeană, de a solicita confirmarea operatorului de date pentru a stabili dacă sunt prelucrate date cu caracter personal referitoare la el. În cazul în care persoana vizată dorește să beneficieze de acest drept de confirmare, se poate adresa  în orice moment unui colaborator al operatorului de date cu caracter personal. 

 b) Dreptul la informare

Orice subiect de date afectat de prelucrarea datelor cu caracter personal dispune de dreptul, dat lui de către autoritatea legislativă și de reglementare europeană, de a primi în orice moment de la operatorul de date, în mod gratuit, informațiile stocate referitoare la datele sale personale și o copie a acestor informații. Mai mult decât atât, organismul legislativ și de reglementare european va pune la dispoziția subiectului de date informații: 

 • despre scopul prelucrării; 
 • despre categoriile respective de date personale care sunt prelucrate; 
 • despre destinatarii sau categoriile de destinatari cărora sunt sau le vor fi dezvăluite datele cu caracter personal, în special destinatarii din țări terțe sau organizații internaționale; 
 • atunci când este posibil, despre termenul prevăzut de stocare a datelor cu caracter personal, iar dacă nu este posibil,  despre criteriile utilizate pentru stabilirea acestui termen; 
 • despre dreptul pe care îl are de a-i cere operatorului să corecteze sau să șteargă date cu caracter personal sau să restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal legate de subiectul datelor, sau să se opună unei astfel de prelucrări; 
 • despre dreptul pe care îl are de a contesta în fața unei autorități de supraveghere; 
 • atunci când datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată: orice informații disponibile despre sursa lor; 
 • despre existența unui proces decizional automat, inclusiv de profilare, în conformitate cu articolul 22, alin. 1 și 4 din Regulamentul general privind protecția datelor și — cel puțin în aceste cazuri — informații esențiale privind logica utilizată, precum și semnificația și consecințele previzibile ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată;  

În plus, subiectul datelor are dreptul la informații privind faptul dacă date ale sale cu caracter personal au fost transferate unei terțe părți sau unei organizații internaționale. În astfel de cazuri, subiectul datelor are dreptul de a fi informat cu privire la garanțiile corespunzătoare legate de transmitere. 

Dacă subiectul datelor dorește să beneficieze de acest drept la informație, poate să se adreseze în orice moment în acest sens unui colaborator al operatorului de date cu caracter personal. 

c) Dreptul la rectificare

Orice subiect de date afectat de prelucrarea datelor cu caracter personal dispune de dreptul, dat lui de către autoritatea legislativă și de reglementare europeană, de a solicita operatorului de date să rectifice fără întârzieri nejustificate datele personale inexacte referitoare la el. Mai mult decât atât, persoana vizată are dreptul, în condițiile respectării scopurilor prelucrării, să ceară ca datele personale incomplete să fie completate – inclusiv prin adăugarea unei declarații. 

Dacă subiectul datelor dorește să beneficieze de acest drept la rectificare, poate să se adreseze în orice moment în acest sens unui colaborator al operatorului de date cu caracter personal. 

 d) Dreptulla ștergere(dreptul „de a fi uitat“) 

Orice subiect de date afectat de prelucrarea datelor cu caracter personal dispune de dreptul, dat lui de către autoritatea legislativă și de reglementare europeană, de a solicita operatorului de date ștergerea datelor personale aferente, fără întârzieri nejustificate, atunci când este aplicabil oricare dintre temeiurile specificate mai jos și nu este necesară prelucrarea: 

o Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod. 

o Subiectul datelor își retrage consimțământul pe care se bazează prelucrarea datelor, în conformitate cu art. 6, alin. 1, litera a) din Regulamentul general privind protecția datelor sau art. 9, alin. 2, litera a) din Regulamentul general privind protecția datelor și nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrarea datelor. 

o Subiectul datelor obiectează împotriva procesării, conform art. 21, alin. 1 din Regulamentul general privind protecția datelor și nu există temeiuri legale pentru prelucrare, care ar avea precădere sau persoana vizată se opune prelucrării, în conformitate cu art. 21, alin. 2 din Regulamentul general privind protecția datelor. 

o Datele personale au fost prelucrate ilegal. 

o Datele cu caracter personal trebuie să fie șterse pentru a respecta o obligație legală, în conformitate cu legislația Uniunii Europene sau în conformitate cu legislația statelor membre, care se aplică operatorului de date cu caracter personal. 

o Datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu furnizarea de servicii societății informaționale, în conformitate cu art. 8, alin. 1 din Regulamentul general privind protecția datelor. 

o În cazul în care există oricare dintre temeiurile de mai sus și un subiect al datelor dorește să solicite ștergerea datelor cu caracter personal deținute de către TST Logistik GmbH, acesta poate să se adreseze în orice moment în acest sens unui colaborator al operatorului de date cu caracter personal. Colaboratorul TST Logistik GmbH va dispune executarea imediată a cererii de ștergere. 

Dacă datele cu caracter personal au fost făcute publice de către TST Logistik GmbH și dacă, în calitatea sa de persoană responsabilă, conform art. 17, alin. 1 din Regulamentul general privind protecția datelor, compania noastră este obligată să șteargă datele personale, atunci, în funcție de tehnologia disponibilă și de costurile de implementare, TST Logistik GmbH va lua măsuri adecvate, inclusiv tehnice, pentru a informa alți operatori de date care procesează datele cu caracter personal publicate, că subiectul datelor a cerut acestor alți operatori de date să șteargă toate legăturile (link-urile) către aceste date personale sau copii ale acestor date personale, în măsura în care nu este necesară prelucrarea. Colaboratorul TST Logistik GmbH va da dispozițiile necesare pentru fiecare caz concret. 

 e) Dreptul la restricționarea prelucrării 

Orice subiect de date afectat de prelucrarea datelor cu caracter personal dispune de dreptul, dat lui de către autoritatea legislativă și de reglementare europeană, de a solicita operatorului de date limitarea prelucrării, atunci când este prezentă una dintre următoarele condiții: 

o Precizia datelor cu caracter personal este contestată de persoana vizată pentru o perioadă care permite operatorului de date să verifice acuratețea datelor personale. 

o Prelucrarea este ilegală, dar persoana vizată nu dorește ștergerea datelor personale, în schimb pretinde limitarea utilizării acestora. 

o Operatorul de date cu caracter personal nu mai are nevoie de date pentru scopurile prelucrării, dar persoana vizată le cere pentru stabilirea, exercitarea sau să apărarea unor revendicări legale. 

o Subiectul datelor a formulat obiecții cu privire la prelucrare, conform art. 21, alin. 1 din Regulamentul general privind protecția datelor, așteptând o verificare care să stabilească dacă temeiul juridic al operatorului de date suprascrie interesele persoanei vizate. 

o În cazul în care este prezentă oricare dintre condițiile de mai sus și subiectul datelor dorește să solicite restricționarea datelor cu caracter personal deținute de către TST Logistik GmbH, acesta poate să se adreseze în orice moment în acest sens unui colaborator al operatorului de date cu caracter personale. Colaboratorul TST Logistik GmbH va dispune limitarea procesării. 

 f) Dreptul la portabilitatea datelor 

Orice subiect de date afectat de prelucrarea datelor cu caracter personal dispune de dreptul, dat lui de către autoritatea legislativă și de reglementare europeană, de a obține datele personale care îl privesc și pe care el le-a furnizat operatorului de date cu caracter personal, într-un format structurat, utilizat pe scară largă și citibil în format electronic. Mai mult decât atât, subiectul datelor are dreptul de a transfera aceste date către un alt operator de date cu caracter personal, fără obstacole din partea operatorului de date căruia aceste date îi fuseseră puse la dispoziție, atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământ, în conformitate cu art. 6, alin. 1, litera a) sau art. 9, alin. 2, litera  a) din Regulamentul general privind protecția datelor sau a unei obligații contractuale conform art. 6, alin. 1, lit. b) din Regulamentul general privind protecția datelor și când prelucrarea se realizează în mod automat, în măsura în care nu este necesară procesarea pentru executarea unei acțiuni de interes public sau în exercitarea atribuțiilor oficiale, conferite operatorului de date cu caracter personal. 

Pe lângă aceasta, atunci când își exercită dreptul la portabilitatea datelor, conform art. 20, alin. (1) din Regulamentul general privind protecția datelor, subiectul datelor are dreptul să beneficieze de transfer direct de date cu caracter personal de la un operator la altul, atunci când acest lucru este realizabil din punct de vedere tehnic și atunci când acest lucru nu afectează în mod negativ drepturile și libertățile altor persoane. 

Pentru a revendica dreptul la portabilitatea datelor, subiectul datelor poate în orice moment să se adreseze în acest sens unui colaborator al TST Logistik GmbH. 

g) Dreptul de opoziție

Orice subiect de date afectat de prelucrarea datelor cu caracter personal dispune oricând și pe bazele legate de situația lui concretă de dreptul, dat lui de către autoritatea legislativă și de reglementare europeană, de a se opune prelucrării de date cu caracter personal referitoare la el, ceea ce se bazează pe art. 6, alin. 1, litera e) sau litera f) din Regulamentul general privind protecția datelor. Acest lucru este valabil și în cazul profilării bazate pe aceste dispoziții. 

În caz de opoziție, TST Logistik GmbH încetează prelucrarea datelor cu caracter personal, cu excepția cazului în care dovedește că există motive legale convingătoare pentru prelucrare, care au prioritate față de interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate, sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor revendicări legale. 

În cazul în care TST Logistik GmbH prelucrează date cu caracter personal în scopuri de marketing direct, subiectul datelor are dreptul în orice moment de a se opune prelucrării datelor sale personale în scopul acestui tip de marketing si publicitate. Acest lucru este valabil și în cazul profilării, în măsura în care implică o astfel de comercializare directă. Atunci când un subiect al datelor se opune ca TST Logistik GmbH să prelucreze datele sale personale în scopuri de marketing direct, atunci TST Logistik GmbH încetează prelucrarea datelor cu caracter personal pentru aceste scopuri. 

De asemenea, atunci când date personale sunt prelucrate de TST Logistik GmbH în scopurile unor cercetări științifice sau istorice sau în scopuri statistice, 89, alin. 1 din Regulamentul general privind protecția datelor, subiectul datelor are dreptul, în baza situației concrete, de a se opune prelucrării datelor sale personale, cu excepția cazului când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite din motive de interes public. 

Pentru a-și exercita dreptul de opoziție, subiectul datelor poate contacta direct un angajat al TST Logistik GmbH sau al un alt colaborator. Pe lângă aceasta, în contextul utilizării serviciilor societății informaționale și în afara Directivei 2002/58/CE, persoana vizată își poate exercita dreptul de opoziție prin mijloace automate, utilizând specificații tehnice. 

 h) Luarea automată a deciziilor individuale, inclusiv profilarea 

Orice subiect de date afectat de prelucrarea datelor cu caracter personal dispune de dreptul, dat lui de către autoritatea legislativă și de reglementare europeană, de a nu face obiectul unei decizii bazate numai pe prelucrarea automată – inclusiv profilare – care generează consecințe juridice pentru persoana vizată sau care în mod similar o afectează în mod semnificativ, cu excepția cazului când decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între subiectul datelor și operatorul de date sau (2) este permisă în conformitate cu Legislația UE sau legislația statelor membre, care se aplică operatorilor de date cu caracter personal, în care se prevăd și măsuri adecvate pentru protecția drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale subiectului datelor sau (3) se bazează pe consimțământul explicit al persoanei vizate. 

În cazul în care decizia (1) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între subiectul datelor și operatorul de date sau (2) se bazează pe consimțământul explicit al subiectului datelor, TST Logistik GmbH pune în aplicare măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, cel puțin dreptul la intervenție umană din partea operatorului, dreptul de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia. 

Dacă subiectul datelor dorește revendicarea unor drepturi în legătură cu luarea automată a deciziilor, acesta se poate adresa în orice moment unui colaborator al operatorului de date cu caracter personal. 

 i) Dreptul de revocare a consimțământului pentru protecția datelor cu caracter personal

Orice subiect al datelor afectat de prelucrarea datelor cu caracter personal dispune de dreptul, dat lui de către autoritatea legislativă și de reglementare europeană, să-și  retragă în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Dacă subiectul datelor dorește să își revendice dreptul de a revoca un consimțământ în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, acesta poate în orice moment să se adreseze unui colaborator al  operatorului de date cu caracter personal. 

 1. Reguli pentru protecțiadatelor atunci când se utilizează Google Analytics (cu funcția de anonimizare) 

Operatorul de date cu caracter personal a integrat în acest website componenta Google Analytics (cu funcția de anonimizare). Google Analytics este un serviciu de analiză web. Analiza web reprezintă cercetarea, colectarea și evaluarea unor date privind comportamentului vizitatorilor site-urilor web. Prin serviciul web de analiză sunt colectate date cu privire la faptul din ce website un anumit subiect de date a intrat într-un anumit site (așa-numita adresă URL pentru localizarea resurselor (referrer), cе subpagini ale site-ului au fost accesate și cât de des și cât timp a fost vizualizată o anumită subpagină. Analiza web este folosită în primul rând pentru a optimiza website-ul și pentru a analiza costurile și beneficiile publicității pe internet. 

Compania care oferă serviciul Google Analytics este Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

Pentru analiza web prin Google Analytics, operatorul de date cu caracter personal utilizează aplicația „_gat._anonymizeIp”. Prin această aplicație, adresa IP a conexiunii la internet a subiectului datelor va fi prescurtată și anonimată de Google, atunci când accesul la site-ul nostru se face dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-o altă țară care a aderat la Acordul privind Spațiul Economic European. 

Scopul serviciului Google Analytics este analiza fluxului de vizitatori pe website-ul nostru. Printre altele, Google utilizează datele și informațiile primite și pentru a evalua utilizarea site-ului nostru, pentru a compila rapoarte online care arată activitatea de pe site-urile noastre web, precum și pentru furnizarea de alte servicii legate de utilizarea website-ului nostru. 

Google Analytics se bazează pe modulele cookie din sistemul pentru tehnologa  informațiilor al subiectului datelor. Cookie-urile au fost deja explicate mai sus. Utilizarea modulelor cookie permite companiei Google să analizeze utilizarea website-ului nostru. La încărcarea oricărei pagini ale acestui site gestionat de către operatorul de date cu caracter personal, în care sunt integrate componente Google-Analytics, browserul de internet din sistemul pentru tehnologia informației al subiectului datelor primește automat prin componenta Google Analytics respectivă comanda să trimită la Google date în scopul analizei online. Ca parte a acestui proces tehnic, Google primește informații cu privire la datele personale, cum ar fi adresa IP a subiectului datelor, care servesc ca Google să înțeleagă care este originea vizitatorilor și clicurilor și, ulterior, să permită reglarea comisioanelor respective. 

Prin cookie-uri se stochează date personale, cum ar fi timpul de acces, locul de unde se accesează și frecvența vizitelor pe site-ul nostru de către subiectul datelor. La fiecare vizită pe site-urile noastre web, aceste date personale, inclusiv adresa IP a conexiunii la internet folosite de persoana vizată sunt trimise la Google în Statele Unite ale Americii. Aceste date personale se păstrează, fiind stocate de Google în Statele Unite ale Americii. În anumite circumstanțe, Google poate furniza terților date cu caracter personal colectate prin procesul tehnic. 

După cum s-a descris deja mai sus, subiectul datelor poate preveni în orice moment utilizarea modulelor cookie pe site-ul nostru, prin setarea corespunzătoare a browserului de internet folosit și, astfel, să se opună permanent utilizării de cookie-uri. O astfel de configurare a browserului de Internet utilizat ar împiedica de asemenea și introducerea de  cookie-uri  de către Google în sistemul informatic al persoanei vizate. Mai mult decât atât, un modul cookie deja instalat de Google Analytics poate fi șters în orice moment prin intermediul browserului de Internet sau altor programe software. 

Pe lângă aceasta, subiectul datelor are posibilitatea de a se opune colectării datelor generate de Google Analytics, legate de utilizarea acestui site web, precum și prelucrării acestor date de către Google și să prevină aceasta. În acest scop, subiectul datelor trebuie să descarce un browser-aplicație (Browser-Add-On), prin acest link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout și să-l instaleze. Acest browser-aplicație (Browser-Add-On) informează Google Analytics prin JavaScript că la Google Analytics nu trebuie să fie trimise date și informații despre vizitele pe site-urile web. Instalarea aplicației browser (browser-Add-On) este evaluată de Google ca o obiecție. În cazul în care sistemul informatic al subiectului datelor va fi ulterior șters, formatat sau reinstalat, subiectul datelor va trebui să reinstaleze aplicația browser (browser-Add-On), pentru a dezactiva Google Analytics. Dacă aplicația browser (browser-Add-On) este dezinstalată sau dezactivată de către persoana vizată sau de o altă persoană împuternicită în acest sens, există posibilitatea de reinstalare sau reactivare a aplicației browser (Browser-Add-On) . 

Informații suplimentare și dispozițiile aplicabile în vigoare ale Google privind protecția datelor cu caracter personal pot fi găsite la https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/  și http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Informații detaliate despre Google Analytics sunt disponibile la acest link: https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ 

 1. Dispoziții privind protecția datelor cu caracter personal atunci când folosimYouTube

Operatorul de date cu caracter personal a integrat pe acest site web componente pentru YouTube. YouTube este un portal video pe Internet, care permite editorilor video să încarce gratuit clipuri video și celorlalți utilizatori – tot gratuit, să le vadă, evalueze și comenteze. YouTube permite publicarea tuturor tipurilor de video, astfel încât prin ​​acest portal web pot fi vizionate atât filme complete cât și emisiuni TV, videoclipuri muzicale, trailere sau videoclipuri create de utilizatorii înșiși. 

Compania operator care întreține YouTube este YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. YouTube, LLC este o filială a Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA. 

La fiecare încărcare a uneia dintre paginile acestui website gestionat de către operatorul de date personale, în care este integrat o componentă a YouTube (YouTube-video), browserul de internet din sistemul informațional al subiectului datelor primește dispoziția automată prin  componentul YouTube respectiv, să descarce din YouTube imaginea componentei YouTube respective. Informații suplimentare despre YouTube sunt disponibile la adresa: https://www.youtube.com/yt/about/de/. Ca parte a acestui proces tehnic, YouTube și Google primesc informații despre ce subpagini concrete ale site-ului nostru sunt vizitate de către subiectul datelor. 

Dacă subiectul datelor a intrat în YouTube simultan cu încărcarea unei subpagini care conține video YouTube, atunci YouTube detectează ce subpagină concretă din site-ul nostru vizitează subiectul datelor. Aceste informații sunt colectate de către YouTube și Google și se adaugă la profilul YouTube al subiectului datelor. 

Prin intermediul componentelor YouTube, YouTube și Google primesc întotdeauna informații relevante despre faptul că subiectul datelor a vizitat website-ul nostru, dacă în momentul încărcării website-ului, persoana vizată a intrat în YouTube; Acest lucru se întâmplă indiferent dacă persoana vizată a dat clic pe un video YouTube sau nu. În cazul când trimiterea unor astfel de informații la YouTube și Google nu este dorită de către subiectul datelor, acesta poate preveni o astfel de transmitere, ieșind din profilul său pentru YouTube înainte de a încărca site-ul nostru. 

Colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor personale de către YouTube și Google sunt explicate în politica privind protecția datelor cu caracter personal, publicată de YouTube, disponibilă la adresa: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. 

 1. Temeiul juridic pentru prelucrare

 Art. 6 l, litera a) din Regulamentul general privind protecția datelor servește companiei noastre ca temei legal pentru operațiunile de prelucrare în care solicităm consimțământul pentru scopul concret al prelucrării. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru executarea unui contract în cadrul căruia subiectul datelor este parte, ca de exemplu în operațiunile de prelucrare necesare pentru livrarea de bunuri sau prestarea de alte servicii sau contraservicii, prelucrarea se bazează pe art. 6 l, litera b) din Regulamentul general privind protecția datelor. Același lucru este valabil pentru astfel de operațiuni de prelucrare necesare pentru a lua măsuri pre-contractuale, ca de exemplu în cazul anchetelor cu privire la produsele sau serviciile noastre. În cazul în care compania noastră face obiectul unei obligații legale în temeiul căreia devine necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, ca de exemplu pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale, atunci prelucrarea se bazează pe art. 6 l, litera c) din Regulamentul general privind protecția datelor. În cazuri rare, prelucrarea datelor cu caracter personal poate deveni necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altor persoane fizice. Un asemenea caz ar fi, de exemplu, cazul în care un vizitator în uzina noastră s-ar accidenta și din acest motiv medicului, spitalului sau altor părți terțe ar trebui să le fie transmise date privind numele, vârsta, asigurările de sănătate sau alte informații vitale. În astfel de cazuri, prelucrarea se va întemeia pe art. 6 l, litera d) din Regulamentul general privind protecția datelor. În cele din urmă, operațiunile de procesare s-ar putea întemeia pe art. 6 l, litera f) din Regulamentul general privind protecția datelor. Pe acest temei legal se bazează operațiunile de prelucrare care nu sunt incluse în nici unul dintre temeiurile legale menționate mai sus, atunci când prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele legitime ale companiei noastre sau ale unui terț, cu condiția ca interesele, drepturile fundamentale și libertățile fundamentale ale subiectului datelor să nu aibă precădere. Astfel de operațiuni de prelucrare ne sunt permise mai ales deoarece sunt menționate în mod expres în legislația europeană, conform căreia s-ar putea presupune un interes legitim atunci când subiectul datelor este un client al operatorului de date cu caracter personal (considerentul 47, teza 2 din Regulamentul general privind protecția datelor). 

 1. Interesele legitime de prelucrare,care sunt urmărite de controlorul de datecu caracter personal sau de o terță parte 

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe articolul 6 l, litera f) din Regulamentul general privind protecția datelor, interesul nostru legitim se exprimă prin desfășurarea activității noastre economice, în beneficiul bunăstării tuturor colaboratorilor și acționarilor noștri. 

 1. Termenul de stocare a datelor cu caracter personal

Criteriul pentru durata de stocare a datelor cu caracter personal este termenul legal relevant de depozitare. După expirarea termenului, datele respective sunt șterse în mod curent, dacă nu mai sunt necesare pentru pregătirea sau executarea unui contract. 

 1. Dispoziții legale sau contractuale privind furnizarea datelor cu caracter personal; Necesitatea de a încheia un contract; Obligațiasubiectului datelorde a furniza date cu caracter personal; posibilele consecințe în caz de nefurnizare 

Am dori să vă informăm că în unele cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este parțial impusă de lege (de ex. în conformitate cu prevederile legislației fiscale), sau poate fi rezultatul unor acorduri contractuale (de exemplu, datele despre respectiva parte contractantă). 

Uneori, pentru încheierea unui contract, poate fi necesar ca un anumit subiect de date să ne furnizeze date cu caracter personal care trebuie ulterior să fie prelucrate de noi. De exemplu, subiectul datelor este obligat să ne furnizeze date cu caracter personal atunci când compania noastră încheie un contract cu aceasta.  

Nefurnizarea datelor cu caracter personal ar putea avea drept rezultat să nu se poată încheia un contract ca subiectul datelor. 

Înainte de furnizarea datelor personale din partea subiectului datelor, subiectul datelor trebuie să contacteze un colaborator al nostru. Colaboratorul nostru va explica subiectului datelor dacă în acest caz concret furnizarea de date cu caracter personal este necesară pentru încheierea contractului, întrucât este o cerință legală sau este o cerință a contractului însuși, dacă există o obligație de a furniza date personale și ce consecințe ar putea avea nefurnizarea de date cu caracter personal. 

 1. Existența unui proces decizional automat

În calitate de companie responsabilă, noi renunțăm la luarea automată a deciziilor sau la profilarea automată. 

Prezenta declarație privind protecția datelor cu caracter personal este generată de generatorul pentru protecția  datelor personale al Societății germane pentru protecția datelor GmbH, care operează ca serviciu extern de protecție a datelor în Munchen, în colaborare cu Christian Solmecke, avocat în domeniul dreptului privind protecția datelor cu caracter personal.